Ølen IL 
Svømmegruppa

Svømmegruppa i Ølen IL er et tilbud til barn og unge mellom 3 og 16 år. Målet vårt er at de skal bli gode og trygge svømmere. De som ønsker å satse på svømming vil få mulighet til å delta på rekruttstevner.


Svømmetider

Mandag kl 1700 - 1745 S- klubb
Mandag kl 1745 - 1830 3. klasse
Mandag kl 1830 - 1915 4. klasse
Mandag kl 1915 - 2000 Elitegruppa

Tirsdag kl 1700 - 1745 1. klasse
Tirsdag kl 1745 - 1830 2. klasse
Tirsdag kl 1830 - 1915 5. - 7. klasse
Tirsdag kl 1915 - 2000 8. - 10. klasse

Onsdag kl 1700 - 1745 Barnehagebarn
Onsdag kl 1745 - 1830 Barnehagebarn

Kontaktpersonar

Håvard Vestbø 402 42 045
Bjørn Alvseike 915 24 646

Oppstart hausten 2020 blir kunngjort på svømmegruppa si Facebook-gruppe.

Empty
Click + to add content