Ølen IL 
Klubbhuset

Ølen IL bygget i 2017 nytt flott klubbhus med alle nødvendige fasilitetar. Huset består av serviceanlegg for spelerar, dommerar og utstyr, samt tribune og kiosk for tilskoderar. 

Inne i andre etasje er det tilrettelagt for møter, kurs og anna virksomhet i lyse og moderne lokale, med store vindusflater ut mot baneanlegget. Her er også kjøkken med nødvendig utstyr for å nytta lokalet til forskjellige arrangementt.

Booking Prisar Utstyrsliste Reglar

Reglar

Alder på leigetakar

Ansvarleg leigetakar skal vera min. 25 år. Leigetakar er arrangementsansvarleg og kontaktperson. Denne personen har ansvar for henting og disponering av nøklar. Ved tap av utlevert nøkkel blir leigetakar haldt ansvarleg for eventuelt byte av lås i anlegg eller deler av dette.

Betaling

Utleigar og leigetakar skal skriva leigeavtale på eige skjema. Betalingen skjer til konto 3535 20 04446, seinast tre – 3 - virkedager før leigedato.

Forbod mot rusmidlar

All bruk av rusmidler er forbudt på heile anlegget til Ølen IL. Dette gjeld både ute og inne.

Røyking er ikkje tillat på Ølen IL sitt anlegg. Herunder nede på banen, i spelartunnel og ved hovedinngang. Leigetakar pliktar å gjer ei ordning med sine gjester og syta for at sneipar ikkje blir kasta inn på tilstøtande eigedomar og beitemark.

Hugs å lås

Når ein forlet lokalet skal alle dører og vinduer vera lukka og låste.

Personlege eiendelar

Utleigar er utan ansvar for personlege eigedelar som ein mistar under eit arrangement.

Branninstruks

Leigetakar pliktar å følge gjeldande branninstruks som utleveres av Ølen IL ved leigestart. Det er ikkje tillatt å dekka til rømningsvegar.

Branninstruks

Leigetakar pliktar å følge gjeldande branninstruks som utleveres av Ølen IL ved leigestart. Det er ikkje tillatt å dekka til rømningsvegar.

Utvask

Utvask (vask av gulv og toalett) er inkludert i prisen, men leigetaker forpliktar seg til følgande:

All medbrakt mat/drikkevarer, pynt og søppel skal ryddast og fjernasr frå Klubbhuset. Søppelcontainer står nede ved hovedinngang.

Kjøkken skal væra grundig reingjort, og alt av dekketøy skal være satt tilbake i skuffer/skap.

Bord, stoler og øvrig inventar skal tilbake til slik det stod ved ankomst lokale, dersom anna ikkje er avtala.

Golv skal vera tørmoppa og klar for utvask. Bord og benkar skal vaskast over.

Ved flytting av bord og stolar, må ein lyfte – ikkje skyve på golvet.

Sjå over på utsida av huset og syta for at det ser ryddig ut.

Evt. knust servise / skader skal meddelast utleigar skriftleg påfølgande dag.

Dersom ovenståande punkter ikkje blir overhaldt, blir leietaker haldt økonomisk ansvarlig for dei meirkostnader utleigar blir påført.

Booking

september 2023

ma.ti.on.to.fr.lø.sø.
28293031123
45678910
18192021222324
Har du spørsmål eller ønsker å reservere klubbhuset tar du kontakt pr. telefon eller e-post.

Utstyrsliste

Servering

Me har dekketøy til 70 personer.

Kjøkken

Induksjonstopp, 2 steikeomnar, 2 kjøleskåp og steamer.

Skjerm / lyd / internett

Vi har tilgjengelig trådløst nettverk, 82" skjerm og enkelt lydanlegg for presentasjonar.