UngJobb

Viktig info
Me bruker Spond for kommunikasjon med deltakarane i UngJobb. 
Spond finn de på Google Play og App Store. 
Skriv inn gruppekode:   ZUYYM


I Spond: Trykk på Grupper, og velg "Skriv inn kode" . Koden er ZUYYM

PS! Informasjon på ukrainisk nederst.

Om UngJobb

Ølen IL tilbyr i år ungdom (13+) og unge vaksne opp til 23 år lønna deltids- og feriejobbar.

 • - Bidra på forskjellige arrangement i Ølen IL sin regi
 • - Assistent-trenar (fotball, håndball, basket)
 • - Reingjering
 • - Vedlikehold
 • - Miljøarbeid / medhjelpar til alt mulig :-)

Ein starter opp denne sommaren.

Gjennom UngJobb kan ein også få dekka kostander til kurs/opplæring.

Oppdrag

Foreløpig har me desse oppdraga:

- Reingjering / rydding av Klubbhus (1-2 personar kvar dag heile året)

- Assistenter på Tine Fotballskule (både hjelpe til på banen, og på kjøkkenet)

- Fotball EM i Ølen (14. juni - 14. juli): Me viser Fotball - EM i telt på SR-Bank Stadion. Serverer mat på fleire av kampane. Treng folk til grille / tilberede mat, stå i kiosk, rydde o.l.

- Trenarassistent (fotball, håndball, basket)

- Diverse vedlikeholdsoppgrad (kjem tilbake med meir info)


Kven er UngJobb for?

Målgruppa er unge som ønsker ein deltidsjobb, sommarjobbar eller anna form for veiledning eller kurs, i fritida si.

Prioritert målgruppe er 16-23 år, men det er også moglegheiter for 13-15 åringar for jobb gjennom UngJobb.

Lønn

Ein får lønn, avhenging av alder. 

•13 år: 95 kr/time
•14 år: 115 kr/time
•15 år: 135 kr/time
•16 år: 155 kr/time
•17 år: 175 kr/time
•18-23 år: 195 kr/time


Meld din interesse

Er du interessert, meld deg på her: Eg er interessert i "UngJobb"  Важлива інформація
  Ми використовуємо Spond для спілкування з учасниками UngJobb. 
  Spond можна знайти в Google Play та App Store. 
  Введіть код групи:   ZUYYM


  У Spond: Натисніть на "Групи" і виберіть "Ввести код". Код: ZUYYM

  PS! Інформація українською внизу.

  Про UngJobb

  Ølen IL цього року пропонує молоді (13+) та молодим дорослим до 23 років оплачувані часткові та сезонні роботи.

  • - Допомога на різних заходах під егідою Ølen IL
  • - Асистент-тренер (футбол, гандбол, баскетбол)
  • - Прибирання
  • - Обслуговування
  • - Робота в екологічній сфері / допомога в усіх справах :-)

  Стартуємо цього літа.

  Через UngJobb можна також покрити витрати на курси/навчання.

  Завдання

  На даний момент у нас є такі завдання:

  - Прибирання / порядок у Клубному домі (1-2 особи щодня протягом усього року)

  - Асистенти на футбольній школі Tine (допомога на полі та на кухні)

  - Футбольне Євро в Ølen (14 червня - 14 липня): Ми показуємо Євро з футболу в наметі на стадіоні SR-Bank. Подаємо їжу на кількох матчах. Потрібні люди для приготування їжі на грилі, роботи в кіоску, прибирання тощо.

  - Асистент тренера (футбол, гандбол, баскетбол)

  - Різні завдання з обслуговування (додаткова інформація буде надана пізніше)


  Для кого UngJobb?

  Цільова група - молодь, яка шукає роботу на часткову зайнятість, сезонні роботи або інші форми наставництва чи курсів у вільний час.

  Пріоритетна група - від 16 до 23 років, але також є можливості для 13-15 річних працювати через UngJobb.

  Зарплата

  Отримують зарплату залежно від віку. 

  •13 років: 95 кр/год
  •14 років: 115 кр/год
  •15 років: 135 кр/год
  •16 років: 155 кр/год
  •17 років: 175 кр/год
  •18-23 роки: 195 кр/год


  Зареєструйте свою зацікавленість

  Якщо ви зацікавлені, зареєструйтесь тут: Я зацікавлений в "UngJobb"   Empty
   Click + to add content