Medlemsskap og kontigent

Ølen IL ønsker å halde ein lav kontigent, samtidig som me tilbyr god aktivitet for flest mogleg på gode anlegg.

Årsmøtet bestemmer kontigentsatsen.


For innmelding av nytt medlem, eller ny familie trykk her: Innmelding av nytt medlem/ny famile
Dersom eit eller fleire familiemedlemmer er medlemmer, og du ønsker å legge til ny:  Innmelding av nytt familiemedlem

Ølen IL ønsker at ingen skal bli hindra frå å delta på grunn av kostnadar til kontigent eller utstyr. Ta kontakt med idrettslaget (post@olenil.no) eller v/Leiar Johnny Vik tlf: 98 28 68 02 om ein ønsker reduksjon i kontigenten.

Normalsatsen er 1000 kr per medlem, og det gir tilgang til alle idrettar, men det finnes enktelte unntak. For full oversikt sjå nedanfor.

Unntak:


Fotball (17 - 19) 1 800 kr
Fotball (a-lag) 2 300 kr
Trimgruppe    500 kr
Alle verv
     50 kr
Familie 2 000 kr*


* Familie: I utgangspunktet 2,000 kr. Men ekstrasatsane som ein har for fotball 17-19 og A-lag kjem i tillegg.


Empty
Click + to add content