Valg

Innstilling fra Valgkomiteen

Hovedstyret
Leiar: Johnny Vik
Styremedlem: Olene S. Aarekol
Styremedlem: Kristina Fielding
Styremedlem: Jan Christian Brataas
Vararepresentant: Christian Aaaserud

Kontrollkomite
Leiar: Siv Iren Børve
Medlem: Ingen instilling - velges på møtet

Valgkomite
Ingen instilling - velges på møtet


Empty
Click + to add content
Empty
Click + to add content